Chandigarh – Shimla – Tirthan Valley – Kasol – 8 Night / 9 Days